Xử lý phân gà đông tảo và gà đông tảo chết

1. Xử lý chất thải phân gà đông đảo

Với chất thải rắn: Phân gà được thu gom hàng ngày hoặc định kỳ (tùy theo điều kiện chăn nuôi của từng hộ) đưa vào hệ thống chứa phân tập trung và phải xử lý trong vòng 24 giờ. Dùng các chế phẩm sinh học như EM để ủ phân, nên ủ cho mục rồi sau đó làm phân bón. Hố ủ phân và nhà chứa phân cần có mái che mưa, che nắng, có tường bao và nền xi măng hay đất sét nện để hạn chế ô nhiễm.

Thường xuyên phun thuốc sát trùng quanh hố ủ để diệt ruồi muỗi.

Nếu trại áp dụng nuôi trọn lứa, không nuôi gối thì phải dọn phân ngay sau khi bán gà càng nhanh càng tốt.

Với chất thải rắn vô cơ như kim tiêm, túi nhựa, đồ nhựa...cần được thu gom hàng ngày và phải được xử lý riêng.

1. Xử lý gà đông tảo chết

Xử lý gà chết đúng cách là rất quan trọng để tránh nhiễm bệnh.

Kiểm tra hàng ngày và nhặt gà chết ngay khi phát hiện, gà chết phải được đốt hoặc chôn, hố chôn gà sâu ít nhất 2m xa nguồn nước và chuồng nuôi ít nhất 50m. Rắc vôi lên gà chết trước khi lấp hố chôn.

Trong trường hợp đặc biệt như cúm gia cầm thì người chăn nuôi phải tuân thủ tiêu hủy theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

0 Nhận xét