Nguồn gốc Gà Đông Tảo

1. Nguồn gốc gà đông tảo

Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Trong số các giống gà địa phương ở nước ta, gà Đông Tảo nổi tiếng với thân hình cao lớn, chất lượng thịt thơm ngon đặc biệt là cặp chân to hiếm thấy. 

Gà Đông Tảo trước đây thường được dùng trong các dịp lễ hội, cúng tế thần linh theo tín ngưỡng dân gian của người Việt. Cho đến nay, các tập tục đó không còn những Hội thi gà Đông Tảo đang được người dân và chính quyền địa phương khôi phục và phát triển đem lại những tác động tích cực trong công tác gìn giữ, bảo tồn giống gà Đông Tảo.

2. Khả năng sinh trưởng gà đông tảo

Gà Đông Tảo là giống gà hướng thịt có khối lượng lớn. 

Tại thời điểm 24 tuần tuổi, khối lượng gà trống đạt khoảng 2,9kg và gà mái đạt 2,4kg. Tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng giai đoạn từ 1 - 24 tuần tuổi là 4,3kg thức ăn. 

Nuôi dưỡng gà Đông Tảo, cần căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng của gà để có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp. 

Gà Đông Tảo có sức sống tốt, tỷ lệ gà bị bệnh ít, tỷ lệ nuôi sống từ 1 - 24 tuần tuổi đạt 86,4%. Gà Đông Tảo có năng suất thịt cao với tỷ lệ thân thịt trung bình ở gà trống lúc 24 tuần tuổi là 72,43%, ở gà mái là 71,30%. 

Tỷ lệ thịt lườn của gà mái Đông Tảo cao hơn thì tỷ lệ thịt lườn của gà Đông Tảo là 15,36%. Đặc biệt , gà Đông Tảo có tỷ lệ thịt đùi cao hơn so với gà Hồ với các giá trị lần lượt ở gà trống và gá mái là 25,78% và 23,17%. Thịt già Đông Tảo có hàm lượng protein và khoáng cao. 

Hàm lượng protein trong thịt gà Đông Tảo chiếm 21,65%. Hàm lượng Lipit và khoáng chiếm tỷ lệ lần lượt là: 1,84% và 1,88%.

3. Khả năng sinh sản gà đông tảo

Gà trống Đông Tảo thành thục sinh dục ở 172 ngày tuổi đạt khối lượng trung bình 2,9kg. Gà mái thành sinh dục ở 166 ngày tuổi sớm hơn so với gà trống với khối lượng tại thời điểm thành thục sinh dục là 2,4kg.


0 Nhận xét